प्रतिष्ठान प्रदेशमा अधिकारी नेतृत्वको प्यानल विजयी