दाहाल, नेपाल र खनालको एमसिसीबारे एक मत- पार्टीमा थप छलफल गर्नुपर्छ