गृहका २६ सहसचिव र उपसचिवको सरुवा, केही जिल्लाका सीडीओ फेरिए