कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का ३० निर्णय